Uitslag Held van de Fryske smaak

Iedereen die op ons gestemd heeft, wordt hartelijk bedankt!

We hebben totaal 14 % stemmen gekregen,we zijn daarmee op de vierde plek beland.